Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống ngô lai mới năng suất cao và biện pháp kỹ thuật phục vụ sản xuất ngô của tỉnh Thái Nguyên
Người đề xuất Dương Thị Nguyên
Cơ quan phối hợp Đại học Nông Lâm
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Ngày gửi 20/03/2012
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

- Xác định được 1 - 2 giống ngô có thời gian sinh trưởng trung bình sớm, cho năng suất cao và ổn định, thích nghi với điều kiện sinh thái Thái Nguyên.

- Xác định được một số biện pháp kỹ thuật canh tác như: Mật độ khoảng cách và thời vụ gieo trồng cho giống được lựa chọn tại Thái Nguyên.

Nội dung

- Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học của các giống ngô lai trong điều kiện sinh thái Thái Nguyên trong điều kiện sinh thái Thái Nguyên

- Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ khoảng cách đến sinh trưởng - phát triển và năng suất của giống ngô lai triển vọng đã được tuyển chọn. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng - phát triển và năng suất của giống ngô lai triển vọng đã được tuyển chọn.

Kết quả dự kiến

* ản phẩm khoa học:

-          Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài:                        

-          Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01                    

-          Số lượng sách xuất bản:                                                      

Sản phẩm đào tạo: Số lượng tiến sĩ (hoặc là một phần nội dung NCS của thành viên trong nhóm đề xuất), số lượng thạc sĩ, số nhóm sinh viên NCKH.

         - Số lượng sinh viên tốt nghiệp Đại học: 06

         - Nhóm sinh viên NCKH: 01

         - Số lượng thạc sỹ: 01     

Sản phẩm ứng dụng: Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi, khả năng và địa chỉ ứng dụng,...

- Giới thiệu được ít nhất 1 giống ngô lai mới có năng suất cao vượt các giống ngô đang sử dụng trong sản xuất của tỉnh từ 10 – 15%.

-  Kết quả của đề tài có thể được ứng dụng cho một số chương trình nghiên cứu sản xuất ngô tại Thái Nguyên và một số vùng lân cận.  

Tải file Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống ngô lai mới năng suất cao và biện pháp kỹ thuật phục vụ sản xuất ngô của tỉnh Thái Nguyên tại đây

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*