Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Quá trình thế tục hóa của sinh hoạt thực hành tín ngưỡng Đạo Mẫu trong đời sống các thày đồng, con nhang và đệ tử
Người đề xuất Vũ Thị Tú Anh
Cơ quan phối hợp Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao
Ngày gửi 07/06/2013
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu
Nội dung
Kết quả dự kiến

Tải file Quá trình thế tục hóa của sinh hoạt thực hành tín ngưỡng Đạo Mẫu trong đời sống các thày đồng, con nhang và đệ tử tại đây

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*