Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thực trạng giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh tiểu học nông thôn miền núi phía Bắc
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Ngô Giang Nam
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN 21896 0866 7476
Tóm tắt nội dung

Trong xu thế hội phập và phát triển, giáo dục cần phải hướng tới các mục tiêu :“ học để biết, để làm và để cùng chung sống ” và với câu hỏi đặt ra là “Kỹ năng nào là cần thiết cho mỗi con người để thành công trong công việc và cuộc sống?”  một trong ba kỹ năng toàn cầu đỏi hỏi ở mỗi con người hoàn thiện phải có đó là “kỹ năng giao tiếp”. Giao tiếp là một nhu cầu không thể thiếu của mỗi con người, nhờ có kỹ năng giao tiếp mà con người có thể chung sống và hòa nhập trong một xã hội không ngừng biến đổi. Thực tế đã chứng minh con người hoạt động thành công và hiệu quả nhờ kĩ năng giao tiếp chiếm 60%. Đối với học sinh tiểu học, giao tiếp giúp cho học sinh trao đổi tri thức thông tin trong học tập, rèn luyện, chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống hoạt động và vui chơi. Nhờ có giao tiếp học sinh biết cách bày tỏ thái độ và quan điểm của mình trong quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội.

Để tìm hiểu thực trạng giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh tiểu học nông thôn miền núi phía Bắc và từ đó có những biện pháp nhằm tăng cường giáo dục kỹ năng giao tiếp, chúng tôi tiến hành khảo sát trên 1200 học sinh và trên 400 giáo viên tiểu học nông thôn miền núi phía Bắc tại các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên.

Tải file Thực trạng giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh tiểu học nông thôn miền núi phía Bắc tại đây