Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Mô phỏng toán học hệ thống truyền lực ôtô hybrid kiểu hỗn hợp
Lĩnh vực Cơ khí - Động lực
Tác giả Nguyễn Khắc Tuân
Nhà xuất bản / Tạp chí Hội nghi quốc tế về phương trình vi phân và các hệ thống động lực học, Vladimir Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tải file Mô phỏng toán học hệ thống truyền lực ôtô hybrid kiểu hỗn hợp tại đây