Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tìm hiểu chương trình và sách giáo khoa Sinh học của Australia”, Tạp chí Giáo dục
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Phúc Chỉnh,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Tập 1 Số 212 Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN 21896-0866-7476
Tóm tắt nội dung

Chương trình và sách giáo khoa của Úc được thiết kế theo chương trình của các nước Mỹ, Anh phản ánh môn khoa học về sự sống gắn liền với đời sống kinh tế xã hội.

Tải file Tìm hiểu chương trình và sách giáo khoa Sinh học của Australia”, Tạp chí Giáo dục tại đây