Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ảnh hưởng của áp suất nén dung dịch MQL đến tuổi bền của dụng cụ cắt khi tiện thép 9 CrSi bằng dao CBN
Lĩnh vực Cơ khí - Động lực
Tác giả Nguyễn Đăng Bình, Trần Minh Đức, Lê Thái Sơn
Nhà xuất bản / Tạp chí TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ. Đại học Thái Nguyên. Tập 88 Số 12 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tải file Ảnh hưởng của áp suất nén dung dịch MQL đến tuổi bền của dụng cụ cắt khi tiện thép 9 CrSi bằng dao CBN tại đây