Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Chế tạo hạt nano vàng bằng phương pháp ăn mòn laser và triển vọng ứng dụng trong Y sinh
Lĩnh vực Vật Lý
Tác giả Nguyễn Quang Đông
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Y Học Thực hành - Bộ Y tế Số 818 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859 - 1663
Tóm tắt nội dung

Trog bài báo này chúng tôi trình bày các kết quả sử dụng phương pháp ăn mòn laser để chế tạo hạt nano vàng trong một số dung dịch khác nhau. 

Tải file Chế tạo hạt nano vàng bằng phương pháp ăn mòn laser và triển vọng ứng dụng trong Y sinh tại đây