Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Hiện trạng triển khai giáo dục kĩ năng sống trên thế giới và ở Việt Nam
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Số 256 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN Tạp chí Giáo dục
Tóm tắt nội dung

Tải file Hiện trạng triển khai giáo dục kĩ năng sống trên thế giới và ở Việt Nam tại đây