Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phương pháp điều khiển công suất trực tiếp tựa theo vector từ thông ảo trong hệ thống điều chỉnh xoay chiều 3 pha
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Ngô Đức Minh, Nguyễn Văn Liễn, Hỏa Thái Thanh
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2006
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Phương pháp điều khiển công suất trực tiếp tựa theo vector từ thông ảo trong hệ thống điều chỉnh xoay chiều 3 pha

Tải file Phương pháp điều khiển công suất trực tiếp tựa theo vector từ thông ảo trong hệ thống điều chỉnh xoay chiều 3 pha tại đây