Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Hoàn thiện công tác thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại trung tâm y tế thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Đỗ Thị Thúy Phương", Vũ Thị Thúy Hằng
Nhà xuất bản / Tạp chí Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 114 Số 14 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tải file Hoàn thiện công tác thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại trung tâm y tế thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc tại đây