Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ảnh hưởng của tín dụng đối với thu nhập của hộ nông dân xã Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Đồng Văn Đạt, Nguyễn Thị Tâm, ĐH Nông nghiệp Hà Nội
Nhà xuất bản / Tạp chí Đại học Thái Nguyên/ Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 1 Số 37 Năm 2006
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Điều tra kinh tế hộ tại xã Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đánh giá tác động của tín dụng đến thu nhập của hộ nông dân. Phương pháp được sử dụng RRA, PRA, điều tra hộ nông dân và phương pháp phân tích hồi quy bội. Các hộ nông dân trong vùng nghiên cứu vay tín dụng từ nguồn tín dụng chính thức và không chính thức, nguồn này được phân bổ cho chăn nuôi và đã đạt được hiệu quả sản xuất tốt hơn.

Tải file Ảnh hưởng của tín dụng đối với thu nhập của hộ nông dân xã Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên tại đây