Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Exploring future university development cooperation in rural North Vietnam supported by existing partnerships: a harvest and seed approach
Cơ quan chủ trì Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Cơ quan thực hiện Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Loại đề tài Chương trình hợp tác
Lĩnh vực nghiên cứu Điện - Điện tử - Tự động hóa
Chủ nhiệm(*) Vũ Thành Vinh
Ngày bắt đầu 11/2011
Ngày kết thúc 12/2013

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nghiên cứu và phát triển mạng cảm biến ứng dụng trong lĩnh vực của xã hội như nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp

Nội dung

+ Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nghiên cứu về WSNs

+ Xây dựng mô hình kết nối WSNs qua Internet dựa trên nền Web

+ Xây dựng phòng thí nghiệm về lĩnh vực truyền thông

Tải file Exploring future university development cooperation in rural North Vietnam supported by existing partnerships: a harvest and seed approach tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

STT Tên đơn vị Người đại diện
1 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
2 Vrije Universiteit Brussel
3 Erasmushogeschool Brussel
STT Tên người tham gia
1 PGS.TS Nguyễn Chấn Hùng
2 TS Phạm Việt Bình
3 Th.S Phùng Kiều Hà

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*