Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Kết quả bước đầu tuyển chọn cây nhãn đầu dòng ở Yên Sơn, Tuyên Quang
Cơ quan chủ trì Trường Cao đẳng KTKT
Cơ quan thực hiện Trường Cao đẳng KTKT
Loại đề tài Dự án, Dự án sản xuất thử nghiệm
Lĩnh vực nghiên cứu Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Chủ nhiệm(*) Võ Quốc Việt
Ngày bắt đầu 06/1999
Ngày kết thúc 12/2000

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*