Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Giải pháp chủ yếu nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ trì Trường Cao đẳng KTKT
Cơ quan thực hiện Trường Cao đẳng KTKT
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Ngô Xuân Hoàng
Ngày bắt đầu 04/2006
Ngày kết thúc 03/2007

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*