Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Giảm rủi ro do thiên tai để phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam
Cơ quan chủ trì Trường Cao đẳng KTKT
Cơ quan thực hiện Trường Cao đẳng KTKT
Loại đề tài Dự án, Dự án sản xuất thử nghiệm
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Ngô Xuân Hoàng
Ngày bắt đầu 04/2010
Ngày kết thúc 04/2015

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*