Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Thực trạng và giải pháp phát triển trang trại ở các xã vùng ven Thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái
Cơ quan chủ trì Trường Cao đẳng KTKT
Cơ quan thực hiện Trường Cao đẳng KTKT
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Ngô Xuân Hoàng
Ngày bắt đầu 04/2009
Ngày kết thúc 04/2015

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*