Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Quản lý chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Đắc Dũng
Ngày bắt đầu 04/2014
Ngày kết thúc 03/2015

Tổng quan

Tính cấp thiết

Trong đường lối phát triển CNH-HĐH đất nước, Đảng và nhà nước đã rất chú trọng đến việc bảo vệ môi trường, đó là một trong các tiền đề quyết định cho sự phát triển bền vững.  Đã có nhiều chiến lược đề ra như áp dụng các công cụ pháp luật hay công cụ kinh tế  để quản lý môi trường, một trong những phương pháp hữu hiệu là áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, đây là bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp ở nhiều nước trên thế giới đặc biệt là các nước tây âu. Trong khi đó việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 trong các doanh nghiệp ở các nước đang phát triển còn rất nhiều hạn chế trong đó có Việt Nam. Hiện nay Việt Nam đã là thành viên của tổ chức WTO nên phải chấp nhận những quy luật chung của thế giới, trong đó có vấn đề bảo vệ môi trường và tài nguyên. Chính vì vậy, có thể nói ISO 14001 là một trong những cách lựa chọn tối ưu để giải quyết sự mâu thuẫn giữa kinh tế môi trường và phát triển bền vững.

          Đặc thù là một trong những tỉnh thuộc trung du và miền núi phía bắc, một vùng được coi là nghèo và chậm phát triển nhất tại Việt Nam. Mặc dù vậy, kinh tế Thái Nguyên đang dần chuyển sang công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng nông nghiệp đang giảm dần. Để tạo điều kiện phát triển kinh tế hơn nữa, tỉnh Thái Nguyên đã được chính phủ chấp thuận thành lập các khu công nghiệp. Tính đến thời điểm này các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được nhiều các doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực với các loại hình khác nhau từ công nghiệp nặng cho đến công nghiệp nhẹ, từ các doanh nghiệp nước ngoài đến các doanh nghiệp trong nước.….Với những gì đã đạt được và mong muốn tiếp tục khẳng định vị trí của mình, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Thái Nguyên không chỉ quan tâm đến các lợi ích kinh tế mà còn phải quan tâm tới các lợi ích về môi trường. Vì vậy, nhằm tăng lợi thế cạnh tranh và đảm bảo công tác quản lý môi trường cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Thái Nguyên đạt hiệu quả cao nhất thì việc áp dụng ISO 14001 là rất cần thiết. Để đánh giá và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Thái Nguyên tôi nhận thấy “quản lý chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên” là một vấn đề cấp thiết.

Mục tiêu

Phân tích và đánh thực tế áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn ISO 14001 của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở sử dụng các phần mềm ứng dụng. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất phù hợp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quản lý môi trường.

Phân tích những nguyên nhân và hạn chế trong việc áp dụng các tiêu chuẩn về quản lý môi trường của các doanh nghiệp.

So sánh các biện pháp kiểm soát, quản lý và bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên với 1 số địa phương khác.

Nội dung

Nội dung 1: Khái quát chung bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường

 • Khái luận chung về hệ thống quản lý môi trường ISO 14001
 • Lịch sử ra đời của hệ thống quản lý môi trường ISO 14001
 • Vai trò của hệ thống quản lý môi trường ISO 14001
 • Thực tế áp dụng hệ thống quản lý môi trường trong các doanh nghiệp của các nước trên thế giới

Nội dung 2: Các phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp luận dựa vào mô hình PDCA của hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001
 • Phương pháp phân tích định lượng thông qua việc sử dụng các mô hình kinh tế lượng.
 • Sử dụng công cụ EPM-KOMPAS: là một công cụ để kiểm soát môi trường cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).
 • Sử dụng các phương pháp kỹ thuật nhằm để đánh giá các yếu tố liên quan đến hệ thống quản lý môi trường.

Nội dung 3: Phân tích và đánh thực tế áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn ISO 14001 của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

 • Khái quát chung về các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 • Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng ISO 14001 tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 • Các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường trong điều kiện thực tế của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Nội dung 4: Các giải pháp nhằm áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 • Trong ngắn hạn.
 • Trong dài hạn.

Tải file Quản lý chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên tại đây

PP nghiên cứu

 

Hiệu quả KTXH

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là một nghiên cứu quan trọng và có giá trị cho các nhà hoạch định chiến lược, nhà quản trị thông qua việc quản lý môi trường nhằm phát triển bền vững cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Giáo dục, đào tạo: Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên và giảng viên ngành quản trị kinh doanh trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy.

Kinh tế, xã hội: Là báo cáo tham khảo cho các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong việc hoạch định chính sách cũng như quản lý môi trường và phát triển bền vững cho tỉnh Thái Nguyên nói chung và các khu công nghiệp nói riêng.

ĐV sử dụng

Các tổ chức, cơ quan chính quyền, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*