Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên
Cơ quan chủ trì Đại học Kinh tế và QTKD
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Đỗ Thị Bắc
Ngày bắt đầu 01/2015
Ngày kết thúc 12/2016

Tổng quan

Tính cấp thiết

Thái Nguyên là vùng chè trọng điểm của cả nước, thiên nhiên đã ưu đãi cho vùng đất Thái Nguyên thổ nhưỡng, khí hậu, chất đất, nguồn nước phù hợp để phát triển cây chè, với diện tích chè hơn 18.500ha, trong đó có gần 17.000ha chè kinh doanh (đứng thứ hai cả nước, sau tỉnh Lâm Đồng), năng suất đạt 109 tạ/ha, sản lượng đạt gần 185.000 tấn/năm. Người dân Thái Nguyên có kinh nghiệm trồng, chế biến chè, biết vận dụng lợi thế về đất đai và khí hậu để sản xuất tạo nên sản phẩm chè phong phú về chủng loại có hương thơm, vị đượm, ngọt chát rất đặc trưng, khiến cho ngay cả người sành chè nhất và thị trường khó tính nhất cũng đều hài lòng, hương vị đặc trưng, nổi tiếng ở thị trường trong nước và nhiều nơi trên thế giới. Xác định chè là cây trồng mũi nhọn, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều biện pháp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chè, trong đó có việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho chè. Tuy nhiên, trong thời gian qua phát triển sản xuất, kinh doanh chè chưa tương xứng với tiềm năng, hiệu quả còn thấp, người dân trồng chè thu nhập không ổn định và đời sống cần được cải thiện. Vì vậy, giải pháp có tính xuyên suốt để phát triển chè Thái Nguyên hiện nay cũng như trong lai là phát triển thương hiệu chè đảm bảo uy tín, danh tiếng chè, có chất lượng cao, sạch và an toàn. Thương hiệu chè là tài sản lớn, là phương tiện ghi nhận, bảo vệ và thể hiện thành quả của các cơ sở sản xuất, kinh doanh chè Thái Nguyên. Thương hiệu chè sẽ đem lại sự ổn định và phát triển sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ chè Thái Nguyên, nâng cao lợi thế cạnh tranh, tạo ra danh tiếng và lợi nhuận.

Vấn đề đặt ra cho chè Thái Nguyên là phải mở rộng và tìm kiếm thị  trường tiêu thụ, đặc biệt là thị trường xuất khẩu, thay đổi phương thức sản xuất để có sản phẩm chè chất lượng cao phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên là mối quan tâm hàng đầu của Thái Nguyên.

Mục tiêu

1.4.1. Mục tiêu chung

 

Mục tiêu bao trùm của đề tài là trên cơ sở nghiên cứu thực trạng thương hiệu chè Thái Nguyên, đề xuất những giải pháp phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên.

1.4.2. Mục tiêu cụ thể

- Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề phát triển thương hiệu

- Phân tích đánh giá thực trạng thương hiệu chè Thái Nguyên.

- Để ra định hướng và giải pháp phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên trong thời gian tới.

Nội dung

- Cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề phát triển thương hiệu

- Phân tích, đánh giá thực trạng thương hiệu chè Thái Nguyên.

- Để ra định hướng và giải pháp phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên trong thời gian tới.

Tải file Phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

- Giáo dục, đào tạo: Là tài liệu tham khảo cho công tác giáo dục, đào tạo

- Kinh tế, xã hội: Hiệu quả kinh tế, xã hội Phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên

- An ninh, quốc phòng:

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*