Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Những biện pháp kinh tế - Tổ chức chủ yếu để nâng cao trình độ và hiệu quả thâm canh lúa của các hộ sản xuất lúa tại trại thực tập, trường đại học Nông lâm Thái Nguyên
Cơ quan chủ trì Đại học Nông Lâm
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Đỗ Thị Bắc
Ngày bắt đầu 01/1997
Ngày kết thúc 12/1997

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*