Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bôi trơn - làm nguội tối thiểu trong gia công cắt gọt
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Loại đề tài Cấp Bộ trọng điểm
Lĩnh vực nghiên cứu Cơ khí - Động lực
Chủ nhiệm(*) Trần Minh Đức
Ngày bắt đầu 06/2005
Ngày kết thúc 06/2007

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*