Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo môn Toán cao cấp cho sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Kinh tế & QTKD
Cơ quan chủ trì Đại học Kinh tế và QTKD
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Toán học
Chủ nhiệm(*) Trần Thị Mai
Ngày bắt đầu 03/2013
Ngày kết thúc 03/2014

Tổng quan

Tính cấp thiết

- Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang  đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đến năm 2025 nước ta trở thành một nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. Để sớm thực hiện được mục tiêu đó, Đảng và Nhà nước ta đã rất chú trọng đến giáo dục và đào tạo, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần được thực hiện.

- Để hoàn thành nhiệm vụ trên của Đảng và nhà nước thì sứ mạng và tầm nhìn của Trường Đai học Kinh tế & Quản trị Kinh vào doanh vào năm 2025, Trường sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh doanh và quản lý có uy tín cao, nhiều mặt ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong cả nước và trong khu vưc Đông Nam Á.

- Để hoàn thành chiến lược phát triển của nhà trường vào năm 2025, đồng thời thể hiện trách nhiệm của nhà trường đối với sinh viên, xã hội, Nhà trường đã ban bành “ Chuẩn chất lượng đầu ra” cho sinh viên hệ đại học hệ chính quy.

- Toán học nói chung và Toán cao cấp nói riêng là một học cơ bản, bắt buộc đối với tất cả sinh viên năm thứ nhất thuộc khối trường, nghành kinh tế. Kết quả học tập môn Toán cao cấp của sinh viên năm thứ nhất của Trường ĐH KT & QTKD trong những năm gần đây có xu hướng giảm đáng kể. Chính vì vậy để góp phần thực hiện chiến lược phát triển chung của nhà trường tôi đã lựa chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo môn Toán cao cấp cho sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Kinh tế & QTKD”  làm đề tài cấp cơ sở của mình.

Mục tiêu

 Trong đề tài này, tác giả phải nêu được thực trạng, nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo môn Toán cao cấp cho sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Kinh tế & QTKD . 

 

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*