Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu kết nối một số loại máy CNC với máy tính nhằm nâng cao khả năng điều khiển và gia công
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Cơ khí - Động lực
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Đăng Hoè
Ngày bắt đầu 01/2010
Ngày kết thúc 12/2011

Tổng quan

Hiện nay công nghệ CAD/CAM/CNC đã được nghiên cứu và ứng dụng nhiều vào thực tế sản xuất và đã mang lại hiệu quả to lớn cho ngành công nghiệp. Đã có nhiều đề tài và công trình nghiên cứu về lĩnh vực này như tích hợp CAD/CAM/CNC [1, 2, 4, 9, 11] nghiên cứu về tự động hóa sản xuất và tích hợp hệ thống [3, 6, 7, 8, 9, 10], quản lý sản xuất và quản trị công nghệ CAD/CAM [5, 7, 10, 11]… Tuy nhiên các công trình nghiên cứu này đa số được thực hiện trên một hệ thống công nghệ đồng bộ hoặc nghiên cứu trên hệ thống công nghệ cụ thể

Tính cấp thiết

Mục tiêu

-          Nghiên cứu một số hệ điều khiển ,máy CNC và các phương thức kết nối máy tính

-          Kết nối được một số máy CNC với máy tính, đặc biệt là kết nối máy MC-760V của trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp với máy tính và ứng dụng được công nghệ CAD/CAM/CNC (với điều kiện máy gia công này vẫn còn hợt động được)

-          Triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế sản xuất và chuyển giao công nghệ

Nội dung

PP nghiên cứu

-          Khảo sát, nghiên cứu một số hệ điều khiển máy CNC

-          Nghiên cứu giao thức truyền dữ liệu các hệ điều khiển thông dụng

-          Thiết kế hệ thống kết nối

-          Thực hiện kết nối và điều khiển

-          Triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu để gia công một vài bề mặt phức tạp bằng công nghê CAD/CAM/CNC.


Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
1 Công ty TNHH Công nghệ CAD/CAM Việt Nam ThS. Nguyễn Thế Long (Giám đốc công ty)
STT Tên người tham gia
1 Nguyễn Đăng Hòe
2 ThS. Dương Xuân Trường
3 TS. Nguyễn Văn Dự
4 ThS. Nguyễn Quân Nhu
5 ThS. Trương Tú Phong
6 CN. Nguyễn Thị Duyên

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*