Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu thiết kế, chế tạo đĩa nghiền nguyên liêu làm bột giấy đảm bảo giảm chi phí năng lượng riêng và nâng cao chất lượng nghiền
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Cơ khí - Động lực
Chủ nhiệm(*) Trương Thị Thu Hương
Ngày bắt đầu 03/2010
Ngày kết thúc 12/2011

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nghiên cứu nguyên lý làm việc, biên dạng răng đĩa nghiền, tốc độ nghiền, áp suất nghiền, từ đó thiết kế và chế tạo đĩa nghiền bột giấy đảm bảo giảm chi phí năng lượng riêng và nâng cao chât lượng nghiền

Nội dung

PP nghiên cứu

1. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp điều tra, phân tích, tổng hợp

- Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia

- Phương pháp quy hoạch thực nghiệm, lý thuyết đồng dạng và phép phân tích thứ nguyên.

2. Phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu một số thông số chính của đĩa: biên dạng răng đĩa nghiền, tốc độ nghiền, áp suất nghiền, chi phí công suất

- Nghiên cứu tính chất cơ lý tính của các loại vật liệu nghiền

- Nghiên cứu quá trình chuyển động của khối vật liệu khi nghiền

- Tính toán, thiết kế. chế tạo đĩa nghiền

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

Nhà máy giấy Truc Bạch Hà Nội

STT Tên đơn vị Người đại diện
1 Viện Công nghiệp giấy và Xenlulo TS.Đào Sỹ Sành - Viện trưởng
2 Viện CĐ và STH PGS.TSKH.Phạm Văn Lang
3 Nhà máy giấy Trúc Bạch Hà Nội Lê Quang Hùng - Giám Đốc
STT Tên người tham gia
1 Trương Thị Thu Hương
2 PGS.TS.Nguyễn Đăng Hòe
3 Nghuyễn Thị Duyên

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*