Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu tính toán định lượng ngữ nghĩa trên biến ngôn ngữ, ứng dụng cho điều khiển trong chế độ trượt
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Tin học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Tiến Duy
Ngày bắt đầu 01/2010
Ngày kết thúc 12/2011

Tổng quan

Đại số gia tử là cấu trúc khá tốt để biểu diễn và tính toán trực quan miền giá trị của các biến ngôn ngữ. Các kết quả nghiên cứu của PGS.TSKH Nguyễn Cát Hồ và các cộng sự về lĩnh vực này đã được các chuyên gia trên thế giới quan tâm và đánh giá cao [1, 2]. Hiện nay, một số nhóm nghiên cứu trong nước đang đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng lý thuyết này vào một số lĩnh vực mới như điều khiển, nhận dạng mô hình, dự báo, … và đã có một số kết quả tốt hơn rất nhiều so với tiếp cận mờ truyền thống [3, 5, 6]. Nhằm góp phần nghiên cứu và phát triển lý thuyết này một cách toàn diện hơn trong điều khiển và những vấn đề liên quan trên cơ sở so sánh với các tiếp cận thông minh khác [4], đề tài định hướng vào vấn đề điều khiển trong chế độ trượt dựa trên tiếp cận tính toán định lượng ngữ nghĩa bằng đại số gia tử. Đây là vấn đề còn rất mới mẻ nhưng có triển vọng phát triển lâu dài và là một hướng nghiên cứu ứng dụng mới trong điều khiển.

Tính cấp thiết

Hệ thống điều khiển thông minh dựa trên kỹ thuật mờ thông thường sử dụng các kiểu sai số khác nhau làm đầu vào cho hệ suy luận mờ. Nhược điểm cơ bản của tiếp cận này là phải chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố không tối ưu hóa được như quá trình mờ hóa, chọn phép kéo theo mờ và chiến lược giải mờ. Vì vậy phép suy luận qua các giai đoạn trên mang tính ước lượng, độ chính xác thấp mặc dù có thể chấp nhận được trong nhiều bài toán cụ thể.
Lý thuyết đại số gia tử đã được nhóm tác giả PGS.TSKH Nguyễn Cát Hồ nghiên cứu vào những năm 90 và đã có rất nhiều thành công trong việc ứng dụng vào hệ quyết định và hệ chuyên gia. Để mô phỏng các quá trình suy luận của con người, lý thuyết đại số gia tử đã nhúng thành công tập ngôn ngữ vào một cấu trúc đại số thích hợp và tìm cách xem chúng như là một đại số để tiên đề hóa sao cho cấu trúc thu được mô phỏng tốt ngữ nghĩa ngôn ngữ. Chính vì vậy tiếp cận đại số gia tử không gặp phải những hệ lụy như tiếp cận mờ truyền thống và vì thế có khả năng ứng dụng trong lĩnh vực điều khiển thông minh với độ chính xác cao.

Mục tiêu

Mở rộng ứng dụng công cụ đại số gia tử để tính toán định lượng ngữ nghĩa định lượng cho vấn đề điều khiển hướng đến thông minh trong chế độ trượt. Góp phần làm sáng tỏ hiệu quả ứng dụng mới của lý thuyết đại số gia tử trong điều khiển

Nội dung

Nghiên cứu lý thuyết tập mờ, logic mờ và các phương pháp lập luận xấp xỉ.
Nghiên cứu lý thuyết điều khiển mờ trong chế độ trượt.
Nghiên cứu xây dựng đường cong ngữ nghĩa định lượng biến ngôn ngữ cho bài toán điều khiển trong chế độ trượt
Nghiên cứu so sánh qua mô phỏng tiếp cận điều khiển mờ và điều khiển dựa trên tính toán ngữ nghĩa định lượng biến ngôn ngữ trong chế độ trượt.

Tải file Nghiên cứu tính toán định lượng ngữ nghĩa trên biến ngôn ngữ, ứng dụng cho điều khiển trong chế độ trượt tại đây

PP nghiên cứu

1. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

- Từ các nghiên cứu tổng quát về lý thuyết mờ, điều khiển mờ, lập luận xấp xỉ, đề xuất lược đồ điều khiển dựa trên tính toán ngữ nghĩa định lượng biểu ngôn ngữ

- Nghiên cứu các ưu điểm nhược điểm của mô hình điều khiển mờ để khắc phục bằng phương pháp điều khiển dựa trên tính toán ngữ nghĩa định lượng biểu ngôn ngữ

- Trên cơ sở nghiên cứu trên, tiến hành giải quyết bài toán điều khiển trong chế độ trượt sử dụng phương pháp dựa trên tính toán ngữ nghĩa định lượng biểu ngôn ngữ

2. Phạm vi nghiên cứu:

- Nghiên cứu lý thuyết tập mờ, logic mờ và các phương pháp lập luận xấp xỉ

- Nghiên cứu lý thuyết đại số gia tử và phương pháp xây dựng đường cong ngữ nghĩa định lượng cho các biến ngôn ngữ

- Nghiên cứu bài toán điều khiển mờ trong chế độ trượt

- Nghiên cứu khả năng giải quyết bài toán điều khiển trong chế độ trượt theo tiếp cận tính toán ngữ nghĩa định lượng biến đổi ngôn ngử sử dụng đại số gia tử

 

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

- Kết quả nghiên cứu là tài liệu được sử dụng cho việc nghiên cứu, phát triển của các học viên cao học, sinh viên các chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Điều khiển tự động, Kỹ thuật máy tính,...

- Ứng dụng vào giảng dạy cho sinh viên và các học viên cao học về lĩnh vực điều khiển.

- Mở ra khả năng ứng dụng rộng rãi của Đại số gia tử - tính toán ngữ nghĩa định lượng biến ngôn ngữ trong các lĩnh vực khác

STT Tên đơn vị Người đại diện
1 Bộ môn Kỹ thuật máy tính, khoa Điện tử, Trường ĐH KTCN ThS. Nguyễn Tuấn Linh
2 Bộ môn Đo lường và điều khiển tự động ĐH KTCN Thái Nguyên ThS. Nguyễn Văn Chí
3 Viện Công nghệ thông tin TS.Vũ Như Lân
4 Bộ môn Điện tử viễn thông, Khoa Điện tử, trường ĐH KTCN ThS. Nguyễn Phương Huy
STT Tên người tham gia
1 Nguyễn Tiến Duy
2 TS.Vũ Như Lân
3 Nguyễn Văn Chí
4 Nguyễn Phương Huy
5 Đào Huy Du
6 Lê Duy Minh
7 Nguyễn Tuấn Linh
8 Nguyễn Thị Duyên

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*