Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Giao diện người - máy theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học
Cơ quan chủ trì Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Tin học
Chủ nhiệm(*) Phùng Thị Thu Hiền
Ngày bắt đầu 09/2009
Ngày kết thúc 09/2010

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

- Tìm hiểu tài liệu

- Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy

Hiệu quả KTXH

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Giao diện người máy

ĐV sử dụng

Bộ môn Kỹ thuật máy tính - Khoa Điện tử - ĐH kỹ thuật Công nghiệp

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*