Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Phát triển một số kỹ thuật của hệ miễn dịch nhân tạo dùng cho bảo mật mạng máy tính
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học sư phạm
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Tin học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Văn Trường
Ngày bắt đầu 01/2011
Ngày kết thúc 12/2012

Tổng quan

Những nghiên cứu về Hệ miễn dịch nhân tạo (Artificial Immune System - AIS) chủ yếu ứng dụng vào lĩnh vực bảo mật, và bước đầu đã cho những kết quả khả quan. Một số trường ĐH, Viện nghiên cứu và tập đoàn lớn trên thế giới đã đầu tư nghiên cứu nhằm đưa ra giải pháp ứng dụng AIS nhằm xây dựng Hệ phát hiện xâm nhập mạng (Intrusion Detetion Systems – IDS) dùng cho những hệ thống mạng lớn. Trong số này phải kể đến đại học New Mexico, Hoa kỳ, Bộ quốc phòng Hoa kỳ, Tập đoàn IBM, Viện khoa học quốc gia Trung Quốc,…Nhưng quá trình nghiên cứu và ứng dụng các AIS trong thực tế đã gặp phải một số vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu giải quyết như không gian dữ liệu lớn, vẫn còn lỗi false negative,...

Tính cấp thiết

Các phương pháp phòng ngự tấn công mạng truyền thống như dùng Firewall có chung điểm yếu là tính bị động trong việc phòng chống các truy cập bất hợp pháp. Thông thường chỉ sau khi hacker hay các mã có hại thâm nhập vào hệ thống gây ra những phá huỷ tài nguyên hay dữ liệu nhất định, thì người quản trị hệ thống mới phát hiện và từ đó ngăn chặn các truy cập này. Cách làm này không hiệu quả, đặc biệt là với các mạng cỡ lớn, do cần phải có sự giám sát thường xuyên của người quản trị mạng. Ngay cả khi người quản trị mạng được hỗ trợ bởi các chương trình giám sát mạng để thu được một số dữ liệu thống kê, thì việc phát hiện ra những tấn công mới vẫn rất khó khăn nếu những đoạn mã có hại mới nằm ngoài cơ sở dữ liệu các tấn công trước đây hay nằm ngoài sự nhận biết của người quản trị mạng.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu và xây dựng các công cụ cho phép tự động phát hiện, cảnh bảo sớm các truy cập bất hợp pháp, ngay cả với các truy cập hay tấn công lần đầu tiên xảy ra sẽ góp phần tạo ra một thế hệ các mạng máy tính mới, các mạng có khả năng tự bảo vệ. Điều này có ý nghĩa rất to lớn về mặt kinh tế cũng như an ninh quốc phòng.

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*