Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Kết quả phân tích dư lượng một số loại kháng sinh trong 56 mẫu thịt, gan, thận và máu của lợn thịt nuôi tại tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực Y học
Tác giả Vi Thị Thanh Thuỷ,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí y học thực hành, số 9 (618+619), năm 2008, tr.57-60 Số 9 Năm 2008
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tải file Kết quả phân tích dư lượng một số loại kháng sinh trong 56 mẫu thịt, gan, thận và máu của lợn thịt nuôi tại tỉnh Thái Nguyên tại đây