Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu khả năng tái sinh và biến nạp Gen qua nách lá mầm của 2 giống đậu tương (Glycine Max L) DT12 và DT84 bằng Agrobacterium
Lĩnh vực Y học
Tác giả Nguyễn Thu Hiền, Chu Hoàng Mậu, Chu Hoàng Hà, Lê Văn Sơn
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Công nghệ Sinh học, tập 8, số đặc biệt 3B, năm 2010, trang 1305-1310 Tập 8 Số 3 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tải file Nghiên cứu khả năng tái sinh và biến nạp Gen qua nách lá mầm của 2 giống đậu tương (Glycine Max L) DT12 và DT84 bằng Agrobacterium tại đây