Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thực trạng tai nạn thương tích trong lao động sản xuất chè tại Thái Nguyên
Lĩnh vực Y học
Tác giả Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thúy Quỳnh
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học & Công nghệ (Đại học Thái Nguyên), 9/2012, 97(09), tr. 153-157 Số 97 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tải file Thực trạng tai nạn thương tích trong lao động sản xuất chè tại Thái Nguyên tại đây