Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Đánh giá thực trạng và hiệu quả một số hệ thống canh tác nương rẫy tại xã Cao Kỳ - Huyện Chợ Mới - Tỉnh Bắc Kạn
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thị Kim Anh [Đại học kinh tế & QTKD], Nguyễn Thị Thu Hoàn [Đại học Nông lâm Thái Nguyên]
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 97 Số 9 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tải file Đánh giá thực trạng và hiệu quả một số hệ thống canh tác nương rẫy tại xã Cao Kỳ - Huyện Chợ Mới - Tỉnh Bắc Kạn tại đây