Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG THỨC TÍNH CHẾ ĐỘ CẮT CHO MÀI PHẲNG
Lĩnh vực Cơ khí - Động lực
Tác giả Bành Tiến Long, Vũ Ngọc Pi, Lưu Anh Tùng, Lê Xuân Hưng,
Nhà xuất bản / Tạp chí Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ khí Lần thứ 3 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Trong các phương pháp gia công cơ khí thì mài phẳng là một phương pháp được sử dụng khá phổ biến vì nó cho năng suất và chất lượng gia công cao. Tuy nhiên, cho đến nay, việc xác định chế độ cắt cho mài phẳng vẫn là một công việc phức tạp, tốn nhiều thời gian và công sức bởi phần lớn là dựa vào kinh nghiệm và tra bảng. Bài báo này giới thiệu một nghiên cứu về xây dựng các công thức tính chế độ cắt cho mài phẳng. Các tác giả đã nghiên cứu hàng chục cơ sở dữ liệu cho việc xác định chế độ cắt khi mài phẳng để lựa chọn cơ sở dữ liệu tốt và đầy đủ thông tin cho quá trình tính chế độ cắt. Từ cơ sở dữ liệu này, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được các công thức phục vụ cho việc tính toán chế độ cắt khi mài phẳng bằng việc sử dụng phương pháp hồi quy. Các công thức này giúp cho quá trình tính toán bằng tay hoặc bằng máy tính chế độ cắt khi mài phẳng trở nên đơn giản và nhanh chóng.

Tải file NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG THỨC TÍNH CHẾ ĐỘ CẮT CHO MÀI PHẲNG tại đây