Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một cách tiếp cận mới trong đào tạo và nghiên cứu giải phẫu hệ Tim-Mạch bằng công nghệ thực tại ảo
Lĩnh vực Y học
Tác giả Trịnh Xuân Đàn, Hồ Xuân Nhàn, Đỗ Năng Toàn, Phạm Bá Mấy
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Y học Việt Nam Tập 412 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Hình ảnh 3 chiều ngày càng có nhiều ứng dụng trọng thực tế, đặc biệt là trong đào tạo và nghiên cứu về y học nói chung và trong giải phẫu người nói riêng. Mô hình hoá là một khâu rất quan trọng trong các ứng dụng phục vụ nghiên cứu về giải phẫu học. Báo cáo trình bày một số cách tiếp cận trong mô hình hoá 3D và xây dựng mô hình 3D một số cơ quan, bộ phận trên cơ thể người Việt.

Tải file Một cách tiếp cận mới trong đào tạo và nghiên cứu giải phẫu hệ Tim-Mạch bằng công nghệ thực tại ảo tại đây