Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Đánh giá kết quả điều trị vết thương mạch máu ngoại vi tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên giai đoạn 2005-2011
Lĩnh vực Y học
Tác giả Lô Quang Nhật, Huỳnh Tất Trung, Nguyễn Huy Sơn
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Y học thực hành Tập 876 Số 7 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên từ năm 2005 đến 2011 đã điều trị cho 29 trường hợp vết thương mạch máu ngoại vi, đề tài này nhằm đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật điều trị vết thương mạch máu ngoại vi tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Tải file Đánh giá kết quả điều trị vết thương mạch máu ngoại vi tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên giai đoạn 2005-2011 tại đây