Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Kết quả điều trị vết thương mạch máu ngoại vi tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
Lĩnh vực Y học
Tác giả Lô Quang Nhật, Nguyễn Huy Sơn
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Y học Việt Nam Tập 412 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên từ năm 2005 đến 2001 đã điều trị cho nhiều trường hợp vết thương mạch máu ngoại vi, đề tài này nhằm đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật điều trị vết thương mạch máu ngoại vi tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Tải file Kết quả điều trị vết thương mạch máu ngoại vi tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tại đây