Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Xây dựng bộ chỉ thị để đánh giá tính bền vững môi trường đất (nghiên cứu điển hình tại khu tái định cư Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La)
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Ngô Văn Giới, Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị Nhâm Tuất
Nhà xuất bản / Tạp chí Nhà xuất bản Nông Nghiệp/ Tạp Chí Khoa học Đất Việt Nam Số 38 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN 0868-3743
Tóm tắt nội dung

Tải file Xây dựng bộ chỉ thị để đánh giá tính bền vững môi trường đất (nghiên cứu điển hình tại khu tái định cư Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) tại đây