Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở nhà trường phổ thông
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thanh Hải
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Số 38 Năm 2003
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Những hình thức ứng dụng ICT trong dạy học toán và phương án vận dụng vào dạy học toán ở trường phổ thông

Tải file Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở nhà trường phổ thông tại đây