Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Nghiên cứu sử dụng một số nguồn phế phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chế biến để sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh giải quyết nguồn thức ăn cho chăn nuôi trâu bò và giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại tỉnh Sơn La.
Người đề xuất Nguyễn Văn Bình
Cơ quan phối hợp Trường Cao đẳng KTKT
Loại Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực Chăn nuôi thú y - Thủy sản
Ngày gửi 25/02/2014
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

Đề tài nhằm 2 mục tiêu chính:

          - Xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường thông qua việc tận dụng, tái sử dụng các nguồn phế phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp sẵn có ở địa phương để chế biến thức ăn cho chăn nuôi trâu bò của tỉnh Sơn La.

          - Giải quyết tình trạng thiếu thức ăn trường diễn trong những năm qua đối với chăn nuôi trâu bò, đặc biệt trong vụ đông xuân; Nâng cao hiệu quả chăn nuôi, tăng thu nhập cho người dân.

Nội dung

1. Điều tra, đánh giá các nguồn phế phụ phẩm của các loại cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày và công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Sơn La về: diện tích, năng suất, sản lượng, thành phần và giá trị dinh dưỡng….

          2.  Lựa chọn các loại phế phụ phẩm phù hợp; Nghiên cứu xây dựng công thức phối hợp các loại nguyên liệu theo hướng tạo ra một loại thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, cân đối dinh dưỡng, phù hợp cho chăn nuôi trâu bò ở các độ tuổi và theo các hướng sản xuất khác nhau.

          3.  Nghiên cứu, xác định phương pháp chế biến phù hợp: dễ sản xuất và áp dụng, đảm bảo giá trị dinh dưỡng, an toàn, có hiệu quả. Thức ăn hỗn hợp có thể ở dạng bột hoặc dạng viên.

          4. Tổ chức sản xuất, chế biến thử.

          5. Bố trí thí nghiệm xác định thử mức tiêu hóa của thức ăn trên bò.

          6.  Bố trí thí nghiệm đánh giá hiệu quả sử dụng thức ăn thực tế trên bò thịt: khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng thịt…

Kết quả dự kiến

(*) Sản phẩm ứng dụng:       

- Các loại thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho các loại trâu bò được chế biến từ các nguồn phế phụ phẩm.

         - Công thức phối chế thức ăn.

- Qui trình chế biến thức ăn.

(*) Sản phẩm khoa học:

          - Báo cáo công trình khoa học.

          - Bài báo đăng tạp chí trong, ngoài nước: 4 – 5 bài.

 (*) Sản phẩm đào tạo:

          - 01 thạc sĩ, 01 tiến sĩ.    

Tải file Nghiên cứu sử dụng một số nguồn phế phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chế biến để sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh giải quyết nguồn thức ăn cho chăn nuôi trâu bò và giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại tỉnh Sơn La. tại đây

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*