Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Nghiên cứu sản xuất chế phẩm bột khử aldehit trong đồ uống chứa cồn, đảm bảo an toàn thực phẩm
Người đề xuất Lương Hùng Tiến
Cơ quan phối hợp Đại học Nông Lâm
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Ngày gửi 06/03/2013
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

Nghiên cứu sản xuất bột khử aldehit đạt hiệu quả cao để xử lý aldehit trong rượu và đồ uống có cồn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo sản phẩm mang thương hiệu Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

Nội dung

Nội dung 1: Nghiên cứu lựa chọn nguồn nguyên liệu sản xuất bột khử aldehit.

+ Dựa trên đặc tính hóa học của aldehit, nghiên cứu lựa chọn các nguồn nguyên liệu hữu cơ và thảo dược có đặc tính khử, đặc tính hấp thụ aldehit.

+ Đánh giá tiềm năng xử lý aldehit của từng nguyên liệu, lựa chọn nguồn nguyên liệu làm bột khử aldehit trong rượu và đồ uống có cồn.

Nội dung 2: Nghiên cứu sản xuất bột khử aldehit trong rượu và đồ uống có cồn.

+ Nghiên cứu quy trình xử lý nguyên liệu tạo chế phẩm bột khử aldehit.

+ Nghiên cứu tối ưu các thông số công nghệ trong quy trình sản xuất bột khử aldehit.

+Hoàn thiện quy trình sản xuất bột khử aldehit.

Nội dung 3: Hoàn thiện quy trình xử lý aldehit trong rượu và đồ uống có cồn, đánh giá chất lượng bột khử aldehit.

     + Xây dựng và hoàn thiện quy trình xử lý aldehit trên rượu và đồ uống có cồn

+ Đánh giá khả năng khử aldehit trên các loại rượu và đồ uống có cồn.

+ Đánh giá cảm quan các nguồn nguyên liệu trước và sau khi khử aldehit: đây là khâu quan trọng vì nếu bột khử aldehit làm biến đổi hương vị, màu sắc sản phẩm sẽ không đạt yêu cầu.

Kết quả dự kiến
  1. 6  Sản phẩm và kết quả dự kiến:

6.1.  Sản phẩm khoa học:

-            Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài:                

-            Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 02              

-            Số lượng sách xuất bản:                                 

      6.1. Sản phẩm đào tạo: Số lượng tiến sĩ (hoặc là một phần  nội dung NCS của thành viên trong nhóm đề xuất), số lượng thạc sĩ, số nhóm sinh viên NCKH.

-        Số nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học: 03                 

      6.3.  Sản phẩm ứng dụng: Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi, khả  năng và địa chỉ ứng dụng,...

+ 01 Quy trình sản xuất bột khử aldehit.

+ 01 Quy trình xử lý aldehit trên rượu và đồ uống có cồn

+ 01 Kg bột khử aldehit

+ Phạm vi và khả năng ứng dụng: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, các cơ sở sản xuất rượu và đồ uống có cồn.

Tải file Nghiên cứu sản xuất chế phẩm bột khử aldehit trong đồ uống chứa cồn, đảm bảo an toàn thực phẩm tại đây

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*