Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Đổi mới rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa lịch sử theo hướng dạy học tích cực
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Đỗ Hồng Thái
Nhà xuất bản / Tạp chí TC Giáo dục Số 4 Năm 2004
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học đang được quan tâm triển khai rộng rãi ở các cấp học, bậc học. Bài báo đề cập vấn đề này dưới góc nhìn từ trường sư phạm - chiếc máy cái của hoạt động giáo dục ở trường phổ thông. Các vấn đề về đổi mới phương pháp đào tạo sinh viên nói chung, đổi mới rèn luyện nghiệp vụ sư phạm nói riêng cho sinh viên được trình báy trong bài báo này.

Tải file Đổi mới rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa lịch sử theo hướng dạy học tích cực tại đây