Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống hóa nội dung giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở tiểu học
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên Tập 80 Số 4 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Kỹ năng sống có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi cá nhân. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh hiện đang là vấn đề cấp bách, là nhiệm vụ được đặt ra trong tất cả các bậc học ở Việt Nam. Bài viết giới thiệu một ý tưởng về việc sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống hoá nội dung giáo dục kỹ năng sống được tích hợp trong các môn học ở tiểu học. Nó sẽ giúp giáo viên có cái nhìn tổng quan, toàn diện và dễ dàng hơn khi tiếp cận với việc tích hợp giáo dục kỹ năng sống thông qua các môn học trong nhà trường tiểu học.

Tải file Sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống hóa nội dung giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở tiểu học tại đây