Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Mô hình kết hợp các số liệu địa chấn với các số liệu địa chất-địa vật lý để dự báo động đất
Lĩnh vực Toán học
Tác giả Trần Thị Ngân, Trần Mạnh Tuấn, Phạm Bích Trà
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHTN Tập 52 Số 4 Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Bài toán dự báo động đất là một trong những bài toán được quan tâm trong nhiều năm qua. Khi nghiên cứu về bài toán này, người ta đặc biệt chú ý đến những khu vực cần dự báo tiềm năng động đất trong tương lai và những khu vực động đất hoạt động mạnh, số liệu quan sát khá phong phú. Khi đó hình thành hai xu hướng nghiên cứu chính đó là: dự báo động đất bằng các số liệu địa chất-địa vật lý và dự báo động đất bằng các số liệu địa chấn. Hai xu hướng nghiên cứu này lại tách rời nhau. Dựa trên các kết quả đã có, mô hình kết hợp các số liệu địa chấn với các số liệu địa chất-địa vật lý để dự báo động đất được đề xuất.

Tải file Mô hình kết hợp các số liệu địa chấn với các số liệu địa chất-địa vật lý để dự báo động đất tại đây