Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ứng dụng Encoder đề nâng cao chất lượng điều khiển đường đi của robot tự động (Applying encoder to improve quality of controlling line detection of automatic machine),
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Nguyễn Tiến Dũng,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 1 Số 4 Năm 2007
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Bài báo này đưa ra cách  thiết kế và ứng dụng encoder, kết hợp với cảm biến, cũng như đưa ra  thuật  toán điều khiển đường đi của robot  tự động. Phương pháp này sẽ khắc phục được những nhược điểm cơ bản gặp phải khi điều khiển robot chỉ bằng cảm biến dò đường. Bài báo này đưa ra cách  thiết kế và ứng dụng encoder, kết hợp với cảm biến, cũng như đưa ra  thuật  toán điều khiển đường đi của robot  tự động. Phương pháp này sẽ khắc phục được những nhược điểm cơ bản gặp phải khi điều khiển robot chỉ bằng cảm biến dò đường. 

Tải file Ứng dụng Encoder đề nâng cao chất lượng điều khiển đường đi của robot tự động (Applying encoder to improve quality of controlling line detection of automatic machine), tại đây