Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Lựa chọn và sử dụng phương pháp phân bổ chi phí sản xuất kết hợp tại Công ty cổ phần xi măng Thái Bình
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Thái Thị Thái Nguyên,
Nhà xuất bản / Tạp chí Khoa học công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 114 Số 14 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859 - 2171
Tóm tắt nội dung