Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ trực tuyến phục vụ kỳ thi tuyển sinh đại học – cao đẳng năm 2012 tại Đại học Thái Nguyên
Lĩnh vực Địa lý
Tác giả Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 95 Số 7 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859 - 2171
Tóm tắt nội dung

Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ trực tuyến phục vụ  kỳ thi tuyển sinh đại học – cao đẳng năm 2012 tại Đại học Thái Nguyên