Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) “Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS xây dựng bản đồ phân bố nhiệt độ thấp phục vụ quy hoạch cây chè ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên”.
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Khoa học
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Địa lý
Chủ nhiệm(*) Phan Phạm Chi Mai
Ngày bắt đầu 01/2015
Ngày kết thúc 12/2016

Tổng quan

Tính cấp thiết

- Định Hóa là một huyện miền núi phía Tây Bắc của tỉnh Thái Nguyên được đánh giá là có nhiều lợi thế để phát triển cây công nghiệp dài ngày nhất là cây chè, nhưng điều kiện thời tiết cực đoan là một thách thức không nhỏ với sự sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng.

- Nhận thấy sự thiệt hại to lớn đối với sản xuất chè chủ yếu do điều kiện thời tiết – khí hậu mà đặc biệt là nhiệt độ thấp gây ra lãnh đạo địa phương đã quan tâm đầu tư nghiên cứu, điều tra khảo sát. - Song trước đây các nghiên cứu được tiến hành trong điều kiện số liệu và kỹ thuật tính toán còn nhiều hạn chế mà chưa có nghiên cứu nào có điều kiện được thu nhận dữ liễu và tính toán từ các công nghệ và mô hình tiên tiến như: hệ thống thông tin địa lý (GIS), viễn thám (RS), hệ thống định vị toàn cầu (GPS) nên hiệu quả chưa cao

- Trước những ưu thế rõ rệt của viễn thám, công nghệ GIS và nhu cầu cấp bách trong việc quy hoạch phát triển cây trồng bền vững, phòng tránh những tác hại của hiện tượng thời tiết cực đoan đặc biệt là nhiệt độ thấp có hại gây ra, vì vậy việc lựa chọn đề tài: “Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS xây dựng bản đồ phân bố nhiệt độ thấp phục vụ quy hoạch cây chè ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên” là hết sức cấp thiết

Mục tiêu

 

- Đánh giá được nguy cơ và mức độ tác hại của nhiệt độ thấp đối với cây chè ở Định Hóa, Thái Nguyên.

- Xây dựng được bản đồ chuyên đề về phân bố nhiệt độ thấp bằng công nghệ viễn thám và GIS. 

Nội dung

- Điều tra, khảo sát và thu thập dữ liệu có liên quan phục vụ công tác nghiên cứu 

- Nghiên cứu, đánh giá điều kiện hình thành và mức độ ảnh hưởng của nhiệt độ thấp đến cây chè.

 

- Xây dựng bản đồ chuyên đề phân bố nhiệt độ thấp bằng công nghệ viễn thám và GIS huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên, tỷ lệ 1/50.000.

- Đề xuất vùng an toàn nhiệt độ thấp phục vụ quy hoạch phát triển sản xuất chè huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Tải file “Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS xây dựng bản đồ phân bố nhiệt độ thấp phục vụ quy hoạch cây chè ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên”. tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
1 Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên PGS.TS Nguyễn Thị Hồng - Trưởng khoa
STT Tên người tham gia
1 Đào Duy Minh

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*