Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thực trạng sản xuất nông nghiệp của người dân tái định cư thuộc Dự án thủy điện Sơn La
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Đinh Thị Vững, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bùi Thị Minh Hằng
Nhà xuất bản / Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương Số 499 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN 0868-3808
Tóm tắt nội dung

Dự án thủy điện Sơn La là dự án thủy điện lớn, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống của người dân. Những hộ dân bị ảnh hưởng phải xây dựng sinh kế mới tại nơi tái định cư. Sau 5 năm tái định cư, đời sống người dân tại xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã dần ổn định hơn. Nghiên cứu này tập trung vào phân tích, so sánh tình hình sản xuất nông nghiệp của các hộ tái định cư với hộ sở tại, xem xét ảnh hưởng của các yếu tố tới giá trị sản xuất nông nghiệp của các hộ tái định cư. Kết quả nghiên cứu cho thấy, yếu tố chi phí chăn nuôi; chi phí giống, phân bón; diện tích đất nông nghiệp có ảnh hưởng mạnh tới giá trị sản xuất nông nghiệp của các hộ tái định cư.