Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ứng dụng bộ điều khiển mờ để nâng cao độ bền vững của hệ thống cẩu treo
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Lại Khắc Lãi
Nhà xuất bản / Tạp chí Chuyên mục Các công trình khoa học - Tạp chí Tự động hoá ngày nay
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tải file Ứng dụng bộ điều khiển mờ để nâng cao độ bền vững của hệ thống cẩu treo tại đây