Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Nguyễn Công Vinh - Mai Thị Lan ANh
Nhà xuất bản / Tạp chí Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Giáo trình đã cung cấp những kiến thức cơ bản trong quá trình quản lý và sử dụng đất dốc ở Việt Nam. Đây là những kiến thức thực tế quan trọng đối với sinh viên chuyên ngành Quản lý Môi trường – Đại học Khoa học.

Tải file Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững tại đây