Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên “Vị trí và đóng góp của tác phẩm Đất mặn trong hệ thống tiểu thuyết của Chu Văn”
Lĩnh vực Văn học
Tác giả Đoàn Đức Hải,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 54 Số 6 Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Đất mặn của Chu Văn - cuốn tiểu thuyết mang trong mình những biến chuyển nhất định trong nhận thức hiện thực và xây dựng nhân vật của tác giả. Đặc biệt về phương diện tư tưởng, Đất mặn đã đề cập tới một vấn đề xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn đấu tranh cách mạng của đất nước giai đoạn 1960-1975 trên cả hai miền Nam – Bắc đó là công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ. Lớp trẻ trong Đất mặn có những chuyển biến rõ rệt về tư tưởng cũng như hành động trước những vấn đề mới đặt ra khi đất nước lại bước vào chiến tranh. Một cuộc chiến tranh không chỉ đòi hỏi chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những hy sinh không tính toán, mà còn đòi hỏi ở mỗi người sự nâng cao phẩm chất và năng lực, tình cảm, trí tuệ để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa xây dựng vừa chiến đấu bảo vệ quê hương, thống nhất tổ quốc.

Tải file “Vị trí và đóng góp của tác phẩm Đất mặn trong hệ thống tiểu thuyết của Chu Văn” tại đây