Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu hệ đề tài trong tiểu thuyết Bão biển của Chu Văn
Lĩnh vực Văn học
Tác giả Đoàn Đức Hải,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 42 Số 2 Năm 2007
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Trong giai đoạn 1960 -1975, Bão bin nổi lên như một tiểu thuyết xuất sắc, tầm cỡ cả về hình thức lẫn nội dung. Trong tác phẩm có sự xuất hiện của tất cả những đề tài nóng hổi nhất của giai đoạn lịch sử này (đề tài chiến tranh, đề tài xây dựng chủ nghĩa xã hội, đề tài công giáo), tất cả đều động chạm đến những vấn đề cực kỳ nhạy cảm trong công cuộc cải tạo các thành phần xã hội để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, công cuộc ấy lại diễn ra ở địa bàn công giáo làm cho nội dung của những cuộc đấu tranh trở nên muôn vàn khó khăn nhưng tất cả đã được Chu Văn tiếp nhận và xử lý khá trọn vẹn trong tác phẩm của mình, tạo ra những khu biệt nhất định cho phong cách tiểu thuyết của Chu Văn trong diện mạo chung của tiểu thuyết sử thi hoá giai đoạn 1960-1975.

Tải file Nghiên cứu hệ đề tài trong tiểu thuyết Bão biển của Chu Văn tại đây